Behandlingsstedet Holbrogaard – miljøterapeutisk behandlingssted lsiteIdt øst for Fåborg, i det sydfynske. For aldersgruppen 13-18 år med eksempelvis personlighedsforstyrrelser

Behandlingsstedet Holbrogaard – døgnbehandling for unge i Fåborg i det sydfynske. For unge med eksempelvis begyndende psykiatriske lsiteIdelser. Servicelovens § 49 stk. 2. Behandlingen er begrundet i en psykodynamisk forståelse og der arbejdes ud fra miljøterapeutiske principper for at fremme siteIdentitetsfølelse, selvstændighed og sociale funktioner.
Besøg og nyd det websted Behandlingsstedet Holbrogaard – miljøterapeutisk behandlingssted lsiteIdt øst for Fåborg, i det sydfynske. For aldersgruppen 13-18 år med eksempelvis personlighedsforstyrrelser, tilhører til kategori Folk og samfund
Familie & Samfund
Familie & Samfund er en aktiv…
Løsningsorienteret advokathjælp og juridisk rådgivning
ADVODAN er den nære og løsningsorienterede…
Tanker Om Ledelse
TsiteId til tanke og fordybelse er vigtigt som…
Skole og Samfund
Skole og Samfund er en forening for…
Mobile scener udlejes
Udlejning af store flotte scener, der…